Běh naděje

Běh naděje

Běh naděje je sportovně humanitární akce inspirující se Během TERRYHO FOXE. Koná se jako série samostatných běhů, které pořádají dobrovolníci v jednotlivých městech a obcích po celém území ČR.

Cíle Běhu naděje

Motivační
Přimět účastníky udělat něco pro své zdraví a absolvovat předepsanou trať
Finanční
Získat z příspěvků účastníků finanční prostředky na podporu výzkumu rakoviny a vyjádřit solidaritu s nemocnými
Preventivní
Ukázat účastníkům, že pravidelným pohybem a správnou životosprávou lze udělat něco pro své zdraví a tím předcházet onkologickým i ostatním civilizačním onemocněním

Běh naděje v Jiřetíně pod Bukovou se stal tradiční akcí, kterou podporují místní občané a podnikatelé nebo i návštěvníci z daleka, kteří mají určitý vztah k problematice nádorové prevence a chtějí pomoci dobré věci. Každoročně se schází více než 100 účastníků, kteří se aktivně zúčastní běhu a přispějí v rámci veřejné sbírky. Výše částky získaná veřejnou sbírkou a sponzorskými dary v předchozích ročnících předčila výsledky i některých velkých měst. Finanční prostředky jsou použity na podporu onkologického výzkumu nebo na konkrétní nákupy zdravotnických přístrojů a vědeckého vybavení.

Další informace o Běhu naděje najdete na oficiálních stránkách www.behnadeje.cz.

Dárcovský příspěvek

Jedním z cílů akce je veřejná sbírka. Vklad účastníka je dobrovolný a jeho výše individuální, každý účastník dostane drobnou odměnu.

Sponzorský příspěvek

Příspěvky sponzorů budou využity k nákupu upomínkových předmětů pro účastníky a k zajištění služeb nezbytných pro úspěšný průběh akce. Seznam všech dárců bude uveden na propagačních materiálech, které se vztahují k této konkrétní akci.

Pokud usoudíte, že byste mohli přispět přiměřenou částkou z Vašich finančních prostředků, laskavě poukažte Vámi určený obnos na účet 670100-2208920235/6210 vedený u mBank. Pokud preferujete uzavření sponzorské smlouvy nebo příspěvek ve formě hotovosti, laskavě nás kontaktujte, abychom mohli dohodnout příslušné formality.

Trasa běhu

Start před Obecním úřadem v Jiřetíně pod Bukovou, dále kolem vily Schowanek po Jiřetínské, kolem Stráže, kolem ranče Zelníčkových dále až na otočku pod kopcem u hlavní silnice a zpět do Jiřetína pod Bukovou. Cíl je opět před Obecním úřadem v Jiřetíně pod Bukovou (viz mapka). Délka tratě je cca 3,5 km a je možné ji absolvovat libovolným způsobem - chůzí, během, joggingem, na invalidním vozíku, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem atd. - podle vlastních sil.

Doprovodný program

Po absolvování trasy budou v prostoru cíle připraveny zajímavé soutěže a hry pro děti, bude k dispozici občerstvení, kulturní program a také bude možno zakoupit další upomínkové předměty (trička, čepice). Po dobu akce bude veřejnosti otevřena vila Schowanek, která nabízí prohlídku zajímavých interiérů a expozic (viz www.vila-schowanek.cz).

Partneři a sponzoři

Obec Albrechtice v Jizerských horách

Obec Jiřetín pod Bukovou

Obec Josefův Důl

Tesařství Petr Smutný

VESPO s.r.o.

MUDr. Karel Stuchlík