Články

Běh naděje 2017 - poděkování

Autor Miroslav Evják • Publikováno 10.09.2017

Děkujeme všem, kdo přispěli finanční částkou, pomocí při organizaci nebo svou aktivní účastí na humanitární akci “Běh naděje” v Jiřetíně pod Bukovou.

S radostí oznamujeme, že díky dobré vůli všech, se letošní výtěžek sbírky vyšplhal na rekordních 62 611,- Kč.

Veškerý výtěžek této charitativní akce bude předán Klinice dětské hematologie a Onkologie Fakultní nemocnice v Motole.

Partneři a sponzoři

Obec Jiřetín pod Bukovou

Obec Albrechtice v Jizerských horách

Obec Josefův Důl

Manželé Benediktovi

Detoa Albrechtice

Aleš Zeman – Zemní práce